OSMANİYE DEFTERDARLIĞI’NDAN DUYURU

387 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile;

İmar Planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan hazineye ait tarım arazilerinin kullanıcılarına,

İlk yıl kira bedeli cari yıl ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden,

10 yıla kadar doğrudan kiralama,

Bu tebliğ kapsamında on yıl süre ile sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanılan hazineye ait tarım arazileri talep edilmesi halinde kiracılarına doğrudan satın alma.

İmkânı getirilmiştir.

Buna göre;

Hazineye ait tarım arazilerini, 31.12.2017 tarihinden önce en az üç yıl süreyle tarımsal amaçla kullandığı İdarece belirlenmiş olan ve başvuru tarihi itibarıyla da kullanımları halen devam edenlerden süresi içerisinde (19.11.2018 tarihine kadar) başvuruda bulunanlar Hak sahibi sayılacağından ilgililerin söz konusu haklardan yararlanabilmesi için “EK-1 Başvuru Formu” ile Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir.

İlanen duyurulur.

Son Başvuru Tarihi: 19.11.2018

Facebookta Paylaş