"ORGAN SEÇİMLERİ VERGİ MÜKELLEFİYETİ"NE İLİŞKİN DUYURU

OSMANİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

"ORGAN SEÇİMLERİ VERGİ MÜKELLEFİYETİ"NE İLİŞKİN DUYURU

 

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası organ seçimleri, 5174 Sayılı Türkiye  Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 84. maddesi gereğince, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre "Nisan 2018" ayında yapılacaktır. 

Nisan 2018 Oda/Borsa Organ Seçimlerinde ; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu'nun 83. maddesi uyarınca Oda meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimlerine seçmen olarak katılabilmek, Meslek Komiteleri ve Meclis Üyesi seçilebilmek ( seçme ve seçilme ile yalnız seçme yeterliliği)  için vergi mükellefi olma şartı arandığından, üyelerimizin vergi kayıtlarını kontrol ederek, hatalı kayıtlarını düzeltmeleri zorunludur.

Bu zorunluluk çerçevesinde; üyelerimizin vergi mükellefiyetine ilişkin  Oda kayıtlarını  28 Şubat 2018 Çarşamba gününe kadar hafta içi mesai saatleri arasında Odamıza gelerek incelemeleri ve hatalı kayıt varsa düzeltilmesi için yazılı dilekçe (kaşeli-imzalı) ile müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

Bu düzeltme işlemi çerçevesinde ; 5174 sayılı kanunun 83. Madde (f) bendi uyarınca seçme ve seçilme haklarının kaybolmaması için Odamıza daha önce hiç vergi numarası bildirmemiş üyelerimizin de öngörülen sürede Odamıza vergi hesap numaralarını bildirmeleri, vergiden muaf olan üyelerimizin (kooperatifler vb.) vergiden muaf olduklarına ilişkin muafiyet belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Vergi mükellefiyeti ile ilgili yukarıda belirtilen işlemler için öngörülen süre 28/02/2018 Çarşamba günü mesai bitiminde sona erecektir.

Bu süre içerisinde kayıtlarını düzeltmeyen üyeler, Oda kayıtlarının doğruluğunu kabul etmiş sayılacaktır.

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.

 

 

OSMANİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Facebookta Paylaş