MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞUNA 33 MESLEK DAHA İLAVE EDİLDİ

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıya istinaden;

Çalışma hayatına nitelikli eleman kazandırılması, üretimde etkinlik ve verimliliğin sağlanması ve iş kazalarının asgariye indirilmesi amacıyla tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgeli kişilerin istihdam zorunluluğu devam etmektedir.

26 Eylül 2017 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan 2017/1 sayılı Tebliğ ile 33 meslekte daha mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilmiş ve belge zorunluluğu getirilen meslek sayısı 81’e yükselmiştir.

2017/1 sayılı tebliğde belirtilen ve ek-1 de yer alan meslekler için 12 aylık geçiş süreci tamamlanmış olup, 27 Eylül 2018 tarihi itibariyle söz konusu mesleklerde mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu fiilen başlatılmıştır.

Söz konusu mesleklerde sınav ve belgelendirme ücreti, 31.12.2019 tarihine kadar İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.

Konuyla ilgili olarak; TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş. “Metal”, makine, Otomotiv, Asansör ve perakende sektörlerinde sınav ve belgelendirme hizmetlerine devam etmekte olup, zorunluluk getirilen yeni mesleklerde sınav ve belgelendirme ve yönlendirme desteği vermektedir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

OSMANİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Facebookta Paylaş