İSO Çevre Ödülleri-Son Başvuru 16 Mart 2018

İstanbul Sanayi Odası tarafından Odamıza gönderilen yazıya istinaden;

Sanayi vasfı taşıyan firmaların katılabileceği ödüller kapsamında; 2015,2016 ve 2017 yıllarında başlamış, sürdürülmekte olan veya üretim ve uygulaması gerçekleştirilmiş "inovatif çevre dostu ürün" "çevre dostu uygulama" ile " çevre ve sürdürülebilirlik yönetimi çalışmaları "kategorilerinde; KOBİ ve büyük ölçekli olmak üzere ayrı ayrı ödül verilecektir.

Toplumun tüm kesimlerinde çevre ve sürdürülebilirlik farkındalığını artırmak için İSO Çevre Ödüllerine firmaların yanısıra akademisyenler  çevre ve sürdürülebilirlik konusundaki akademik çalışmaları, Odalarda dahil tüm kurum ve kuruluşlar (kamu kuruluşları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, birlikler, odalar, üniversiteler, okullar, teknoloji geliştirme  bölgelerindeki firmalar) da çevr eve sürdürülebilirlik alanında hayata geçmiş proje ve uygulamaları ile" özel kategoriler" kapsamında başvuruda bulunabilecektir.

Son başvuru tarihi 16 Mart 2018 olup detaylı bilgi için başvuruların yapılacağı web adresi http://www.iso.org.tr/iso-cevre-odulleri" dir.

Detaylı bilgi : İSO Çevre ve Enerji Şubesi :0 212 252 29 00/151&152 ebuyukbay@iso.org.tr

Üyelerimize duyurulur.

OSMANİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Facebookta Paylaş