İŞGEM KOBİ UZMANI İLANI

Osmaniye’de girişimciliğin güçlendirilmesini ve girişimcilere elverişli iş ortamları oluşturulmasını sağlamak üzere, T.C. Osmaniye Valiliği sahipliğinde yürütülen Osmaniye İş Geliştirme Merkezi Projesi kapsamında Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi yerleşkesinde bir İş Geliştirme Merkezi kurulmaktadır.

Bu merkezin amacı, politikaları ve ilgili mevzuatı doğrultusunda yürüttüğü faaliyetlerin yerine getirilmesine, işliklerdeki girişimcilerin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimini hızlandırmaya, rekabet gücünü artırmaya ve kapasitesini geliştirmeye yönelik İş Geliştirme Merkezi Müdürü’nün gözetim ve denetiminde tam zamanlı ve sürekli çalışabilecek bir Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) Uzmanı aranmaktadır.

 

İlgilenen adayların 10 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 17:00 ye kadar müracaatlarını İş Başvuru Formlarını doldurarak Osmaniye İş Geliştirme ve Girişim Hizmetleri A.Ş., Büyük Tüysüz Mah. Şehit Ömer Halisdemir Cad. A Blok No:1 Toprakkale / Osmaniye adresinde görevli Ahu Selver YÜLEK’e elden ya da posta yolu ile teslim etmeleri rica olunur. Bu tarihten sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

 

Osmaniye İş Geliştirme Merkezi ile ilgili detaylı bilgi ve İş Başvuru Formu www.osmaniyeisgem.com web-sitesinden temin edilebilir.

 

KOBİ Uzmanı pozisyonuna başvuracak adaylarda aranan nitelikler ile iş tanımı aşağıdadır:

 

GENEL NİTELİKLER

·         İyi derecede bireysel ve kurumsal iletişim ve koordinasyon becerilerine sahip,

·         İşletme yönetimi ve müzakere teknikleri alanlarında bilgi ve beceri sahibi,

·         Güçlü ağ oluşturma, kolaylaştırma, arabuluculuk ve pazarlık becerilerine sahip,

·         Microsoft Ofis uygulamalarına hâkim ve

·         İyi düzeyde İngilizce yazabilen, konuşabilen nitelikte kişiler aranmaktadır.

 

 

DİĞER NİTELİKLER

·         B-Sınıfı ehliyet sahibi olması,

·         Erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış olması ve

·         1.08.1972 tarihinden sonra doğmuş olması gerekmektedir.

 

İŞ TANIMI

 

·         Bireylerin girişimciliği teşviki konusunda çalışarak girişimcilik kültürünün gelişmesine katkıda bulunur. Girişimcilik eğitimleri verir veya organize eder.

·         KOBİ’lere yönelik iş geliştirme hizmetleri ile ilgili stratejileri geliştirir, önerir, uygulanmasına yardımcı olur.

·         Talebe dayalı istihdam sağlayan faaliyetleri yaratmak amacıyla İş Geliştirme Merkezi’nin özel sektör ve kamu sektörü ilişkilerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesine destek verir.

·         İş Geliştirme Merkezinde faaliyetlerine devam eden hedef gruplarının iş yapma becerilerini iyileştirerek, güçlendirmek ve değer zincirleri boyunca ilgili bağlantıları kolaylaştırmak için çalışır. Bu bağlamda kiracı firmalara pazarlama konusunda destek sağlar, eğitim ve danışmanlık hizmetleri verir.

·         İş Geliştirme Merkezine müracaat eden veya yer alan girişimcilerin iş planlarını, imkanları nispetinde, hazırlanmasına destek olur, faaliyetlerini izler ve değerlendirir.

·         İş Geliştirme Merkezinde yer alan firmaların Merkez ile yaptıkları sözleşme hükümlerine uymalarını sağlar, aykırı davranılması durumunda İş Geliştirme Merkezi Müdürüne bilgi verir.

·         İş Geliştirme Merkezi firmalarına sunulan hizmetlerin kalitesi ve verimliliği konularında değerlendirme çalışmaları yapar.

  • İş geliştirme faaliyetleri için teklif, ihale ve sözleşme süreçlerini yürütür.
  • İş Geliştirme Merkezinde yer alan sektörlerdeki yeni iş ve süreç gelişmelerini araştırarak, yönetime sunulması için gerekli çalışmaları yapar.
  • Sektörel fuarlara katılarak, yenilikleri takip eder ve paylaşır.

·         Diğer benzeri görevleri yerine getirir.

 

 

 

Facebookta Paylaş