İŞGEM KOBİ UZMANI ALIM İLANI

Osmaniye’de girişimciliğin güçlendirilmesini ve girişimcilere elverişli iş ortamları oluşturulmasını sağlamak üzere, T.C. Osmaniye Valiliği sahipliğinde yürütülen Osmaniye İş Geliştirme Merkezi Projesi kapsamında Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi yerleşkesinde bir İş Geliştirme Merkezi kurulmaktadır.

Bu merkezin amacı, politikaları ve ilgili mevzuatı doğrultusunda yürüttüğü faaliyetlerin yerine getirilmesine, işliklerdeki girişimcilerin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimini hızlandırmaya, rekabet gücünü artırmaya ve kapasitesini geliştirmeye yönelik İş Geliştirme Merkezi Müdürü’nün gözetim ve denetiminde tam zamanlı ve sürekli çalışabilecek bir Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) Uzmanı (Pazarlama & Proje Yönetimi) aranmaktadır.

 

İlgilenen adayların 13 Nisan 2018 Cuma günü saat 17:00 ye kadar müracaatlarını İş Başvuru Formlarını doldurarakT.C. Osmaniye Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü, Adnan Menderes Mah. Musa Şahin Bulvarı No. 60, 80010, Osmaniye adresinde görevli İdil Tuğba Ekiz’e teslim etmeleri rica olunur. Bu tarihten sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

 

Osmaniye İş Geliştirme Merkezi ile ilgili detaylı bilgi ve İş Başvuru Formu www.osmaniyeisgem.com web-sitesinden temin edilebilir.

 

KOBİ Uzmanı (Pazarlama ve Proje Yönetimi) pozisyonuna başvuracak adaylarda aranan nitelikler ile iş tanımı aşağıdadır:

 

GENEL NİTELİKLER

·         Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık, işletme, satış ve pazarlama, iletişim veya benzeri alanlarından mezun en az 3 (üç) yıllık pazarlama, veri analizleri ve araçları ve/veya proje döngüsü yönetimi alanlarında kanıtlanabilir bir deneyim ve iş tecrübesi sahibi olan.

·         Pazarlama ilkeleri ve yeterlilikleri bilgisine sahip.

·         Proje döngüsü bilgisine sahip. 

·         Düzenli ve ayrıntı odaklı.

·         Mükemmel kişilerarası ilişkiler ile organizasyon becerilerine sahip.

·         Güçlü sözlü ve yazılı iletişim becerileri olan.

·         MS Office, pazarlama yazılımı (Adobe Creative Suite & CRM) ve uygulamalar (Web analitiği, Google Adwords vb.) de dahil olmak üzere güçlü bilgisayar bilgisine sahip.

·         İyi derecede İngilizce dili becerileri olan (en az: YDS 55; YDS '' D '' 60 ve üstü tercih sebebidir.)

·         HTML, CSS ve web geliştirme programlarını iyi derecede bilen ve kullanmış.

 

 

DİĞER NİTELİKLER

·         B-Sınıfı ehliyet sahibi olması,

·         Erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış olması ve

·         1.08.1972 tarihinden sonra doğmuş olması gerekmektedir.

 

İŞ TANIMI:

 

KOBİ Uzmanı, Pazarlama ve Proje Yönetiminin İŞGEM Müdürü gözetiminde iki ana sorumluluğu vardır: (a) Dijital pazarlama da dahil olmak üzere tüm pazarlama faaliyetleri yerine getirmek ve (b) Proje önerilerini hazırlamak, yürütmek ve/veya izlemek. KOBİ Uzmanı İŞGEM’de yer alan girişimcilerin pazarlama stratejilerini oluşturmalarında ve uygulamalarında yardımcı olur. KOBİ Uzmanının tipik görev ve sorumlulukları aşağıdakileri içerebilir, ancak bunlarla da sınırlı değildir:

 

·         Tüketici ihtiyaçları, alışkanlıkları ve eğilimleri hakkında pazar araştırması yapar.

·         Yaratıcı pazarlama kampanyaları için çalışmalar (beyin fırtınası, çalıştay vb.) yapar ve/veya geliştirir.

·         İçerik geliştirme ve etkinlik sağlama, reklam, tanıtım, etkinlik planlama gibi alanlarda uzmanlığını girişimcilerin pazarlama faaliyetlerinde ortaya koyarak, yardımcı olur.

·         Promosyon etkinliklerini ve kampanyalarını yürütmek için dış tedarikçilerle irtibat kurar.

·         Marka bilinirliğini ve pazarlama çabalarını koordine etmek için diğer profesyonellerle iş birliği yapar.

·         Uygun kanallar (sosyal medya, e-posta, TV vb.) aracılığıyla hedef kitleye ulaşmak için girişimleri planlar ve yürütür.

·         Gelecekteki pazarlama stratejilerinin şekillendirilmesine yardımcı olmak için pazarlama verilerini (kampanya sonuçları, dönüşüm oranları gibi) analiz etmeye yardımcı olur.

·         Pazarlama uzmanı veya benzeri bir görevde kanıtlanmış deneyim sahibidir.

·         Geleneksel ve dijital pazarlama (Sosyal medya, e-ticaret gibi) unsurları ile pazar araştırması yöntemlerine çok iyi derecede vakıftır.

·         Ulusal ve uluslararası fonları takip ederek, ISGEM ve kiracılar için proje önerileri hazırlar.

·         Yöneticisi tarafından verilen benzer görevleri yerine getirir.

Facebookta Paylaş