GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEĞİ PROGRAMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME(ÜYELERİMİZE DUYURU)

KOSGEB Osmaniye Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen yazıya istinaden;

01.01.2019 tarihi itibariyle Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında yürürlüğe alınacak olan Yeni Girişimci Programı kapsamında girişimcilere faaliyette bulundukları sektörlere göre değişen tutarlarda 370.000 TL ye kadar geri ödemesiz destek sağlanabilecektir.

Yeni program ile;

a)      Girişimcinin; Türk Ticaret Kanununda tanımlı, gerçek kişi statüsünde kurduğu işletmeye 5.000 TL, sermaye şirketi statüsünde kurduğu işletmeye 10.000 TL geri ödemesiz kuruluş desteği verilecektir.

b)      İşletmenin destekten yararlanmaya başladığı tarihten itibaren 2 yıllık sürede gerçekleştirdiği istihdama oranla 40.000 TL’ye kadar geri ödemesiz  “ Performans Desteği” ödemesi yapılabilecek.

c)       KOSGEB tarafından belirlenen “ İleri Girişimci Programı Faaliyet konuları Tablosu’nda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletmelere geri ödemesiz 100.000 TL ‘ye kadar makine, teçhizat ve yazılım desteği sağlanacaktır. İşletmenin orta ileri teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 200.000 TL , ileri teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 300.000 TL olacaktır.

d)      Orta yüksek ve yüksek teknoloji   alanlarında faaliyet gösteren işletmeler için 10.000 TL geri ödemesiz Mentörlük, (Danışmanlık) desteği verilecektir.

Girişimciliği Geliştirme  Programı www.kosgeb.gov.tr adresinde yayınlanmış olup, faydalanmak isteyenlerin KOSGEB Osmaniye Müdürlüğü ile iletişime geçişmesi gerekmektedir.

 

Önemle duyurulur.

OSMANİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI

  

Facebookta Paylaş