ASKIYA ALINMASI UYGULANMASI

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıya istinaden;

Bilindiği üzere, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanmaktadır.

Konuyla ilgili olarak Ticaret Bakanlığı yazısına istinaden AB ya da Türk firmalarınca 01.07.2019 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjan uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin listeye yer verilmektedir.

Ürünlere ilişkin itirazların İlgili Bakanlığa en geç 10.12.2018 tarihine kadar intikal ettirilmesi ve başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar Ticaret Bakanlığı’ndan evrak kayıt numarası almış olması gerektiği ifade edilmektedir. Başvurulara ilişkin formlara  

https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/diger-İthalat-politikası-uygulamalari/askiya-alma-sistemi

 Adresinden ulaşılabilecektir. İlgili firmalarca listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı ürünlerin GTP’sinden ziyade tanımlarının incelenip, tanımı karşılayacak  üretimi bulunması durumunda başvuru yapılması gerektiği bildirilmektedir. Askıya alma sistemine ilişkin detaylı  bilgi için 2018/1 sayılı İthalat Tebliği’nin7. Kısım 2. Bölümünün incelenebileceği bildirilmektedir.

Konu: Askıya Alınması Uygulanması

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri:

Kimyasallar-Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri  :

Merve BAYATA –Uzman  Telefon: 0 312 204 95 75 E-mail: mbayata@ticaret.gov.tr

Ali Arda ALICI  –Uzman  Telefon: 0 312 204 99 47 E-mail: aliciarda@ticaret.gov.tr

Mehmet CUMHUR  –Uzman  Telefon: 0 312 204 99 43 E-mail: cumhurm@ticaret.gov.tr

Ekin Deniz TİMUR  –Uzman Yrd.  Telefon: 0 312 204 92 91 E-mail: timured@ticaret.gov.tr

Elektrik Elektronik Otomotiv ve Makine Ara Malları:

Muhammet HARTAVI Uzman Telefon: 0 312 204 95 84 E-mail: hartavim@ticaret.gov.tr

İsmail TULUKÇU  Uzman Telefon: 0 312 204 99 78 E-mail: tulukcui@ticaret.gov.tr

Murat ÖZMEN   Uzman Telefon: 0 312 204 99 38 E-mail: ozmenm@ticaret.gov.tr

Fatma Hilal YÜNEY  Mühendis Telefon: 0 312 204 92 96 E-mail: yuneyf@ticaret.gov.tr

Neslihan YAVUZ  Uzman Yrd. Telefon: 0 312 204 95 94 E-mail: yavuzne@ticaret.gov.tr

 

Üyelerimize duyurulur.

OSMANİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Facebookta Paylaş