7033 SAYILI KANUN HK. DİĞER MEVZUAT İŞLERİ

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıya istinaden;

Bilindiği üzere, 7033 sayılı Sanayinin geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı kanun ve Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun 1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun ile sanayi işletmelerini ilgilendiren önemli değişiklikler getirilmiştir.

Bilim sanayi ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından ; Kanun çıkarılış amacına uygun olarak gerekli etki alanının oluşturulması bakımından Kanun maddelerinin ilgili taraflara duyurulması ve gerekli ikincil düzenlemelerin zamanında yapılmasının sağlanması için çalışma yapıldığı bildirilmektedir.

Hafta sonu çalışma ruhsatı, sanayi sicil, işyerinde uygulamalı eğitim, görsel ve işitsel yayınları alan cihazlar, elektrik tüketiminde TRT payı ve yerli malı ilgili 1,3,4,5,6,19,26,27,28 ve 74. maddeleridir.

Üyelerimize duyurulur.

 

OSMANİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI 

Facebookta Paylaş