7020 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA DUYURU

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazı gereği ;

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı kanunlarda v eBir kanun Hükmünde  Kararnamede Değişiklik yapılmasına dair Kanun kapsamına giren vergi ve/veya prim borçlusu mükelleflerin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Tahsilat Genel tebliği Seri:A Sıra No: 1'de Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:A Sıra No:10) ve SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün 15.11.2018 tarihli ve 2018/39 sayılı Genelgesi hükümleri uyarınca ilgili kurumlara müracatta bulunarak yararlanabilmesi hususları üyelerimize önemle duyurulur.

 TOBB Tebliğ ilgili yazısı için tıklayınız.


OSMANİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI 

Facebookta Paylaş