2019 YILI DOĞAKA TEKNİK DESTEK PROGRAMI VE FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI HAKKINDA DUYURU

DOĞAKA tarafından Odamıza gönderilen yazıya istinaden;

Kamu kurum ve kuruluşlarına, kar amacı gütmeyen kurumlara ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik uygulanacak olan 2019 yılı Teknik Destek Programı ve 2019 yılı Fizibilite Desteği Programı 01 Mart 2019 tarihi itibariyle ilan edilmiştir.

2019 yılı Teknik Destek Programı, TR63 bölgesindeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına çözüm sağlamayı hedeflemektedir. Eğitim verme, program ve proje hazırlamasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma, Teknik Destek Programının faaliyetleri arasında yer almaktadır. Programa dair başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden 24 Aralık 2019 tarihine kadar sürekli alınacak olup, ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilecektir.

2019 yılı Fizibilite Desteği Programı TR63 Bölgesi’nin kalkınması ve rekabet gücünün geliştirilmesi açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlamaktadır.2019 yılı Fizibilite desteği programı başvurularının alınmasına Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden 24 Aralık 2019 tarihine kadar devam edilecek olup, her bir fizibilite teklifi Ajansa sunulduğu tarihten itibaren 1 ay içerisinde değerlendirilip, Yönetim Kurulu onayına sunulacaktır.

2019 yılı Teknik Destek Programı ve 2019 yılı Fizibilite Desteği Programına ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı Başvuru Rehberleri ve Destekleyici Belge şablonları, DOĞAKA’nın web sitesinde (www.dogaka.gov.tr) yayımlanmaktadır.

Üyelerimize önemle duyurulur.

OSMANİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI

 

Facebookta Paylaş